Aminola B.V. (hierna te noemen “Aminola b.v.,” “wij,” “ons” of “onze”) is gevestigd aan de Hermesweg 28A, 3771 ND Barneveld. Aminola is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 58112782. Onze Privacy Policy legt uit hoe wij informatie verzamelen, gebruiken, delen en beschermen met betrekking tot onze website www.aminola.com (de “Service“).

Wij verzamelen deze informatie wanneer u onze website bezoekt met uw computer, tablet of mobiele telefoon (“Computer“). Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de algemene verordening inzake gegevensbescherming (de “GDPR“), de op de GDPR gebaseerde wetgeving en de andere huidige privacywetgeving.

Door gebruik te maken van de Dienst, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Ons Privacybeleid is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de Dienst (“Gebruikers“).

Wat voor soort informatie verzamelen we?

Informatie die u verstrekt

Wij verzamelen de volgende informatie die u ons rechtstreeks verstrekt:

  1. Uw naam;
  2. Uw telefoonnummer;
  3. Uw e-mail adres;
  4. Andere informatie die u ons verstrekt via het contactformulier op onze website;
  5. Communicatie tussen u en Aminola b.v. (wij kunnen u bijvoorbeeld Servicegerelateerde e-mails sturen);

Informatie over het logboekbestand

Wij verzamelen informatie die uw browser stuurt wanneer u onze Service bezoekt. Deze logbestandinformatie kan informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw computer, het browsertype, de browserversie, de pagina’s van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina’s hebt doorgebracht en andere statistieken.

Analysediensten (alleen niet-persoonlijk identificeerbare informatie)

We maken gebruik van analysetools van derden om ons te helpen bij het meten van verkeers- en gebruikstrends voor de Service. Deze tools verzamelen informatie die door uw apparaat of onze Service wordt verzonden, inclusief de webpagina’s die u bezoekt, addons en andere informatie die ons helpt bij het verbeteren van de Service. De tools maken gebruik van ‘cookies’, tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst, om uw logboekgegevens en gedragsinformatie in anonieme vorm te verzamelen. Wij verzamelen en gebruiken deze analytische informatie met analytische informatie van andere Gebruikers, zodat deze redelijkerwijs niet kan worden gebruikt om een bepaalde individuele Gebruiker te identificeren. Met betrekking tot Google Analytics, hoewel Google Analytics een permanente cookie op uw webbrowser plaatst om u te identificeren, kan de cookie door niemand anders dan Google worden gebruikt. De mogelijkheid van Google om de door Google Analytics verzamelde informatie over uw bezoeken te gebruiken en te delen, wordt beperkt door de Gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het Privacybeleid van Google. U kunt voorkomen dat Google Analytics u herkent bij terugkerende bezoeken door cookies uit te schakelen.

Hoe gebruiken we deze informatie?

We gebruiken alle informatie die we hebben om ons te helpen bij het leveren en ondersteunen van onze Services. Dit is hoe:

  1. informatie te onthouden zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren tijdens uw bezoek of de volgende keer dat u de Service bezoekt;
  2. het leveren, verbeteren, testen en controleren van de effectiviteit van onze Service;
  3. monitor metrieken zoals het totale aantal bezoekers, verkeer en demografische patronen;
  4. het diagnosticeren of oplossen van technologische problemen;
  5. nieuwe producten en functies te ontwikkelen en te testen.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

We zullen uw informatie niet verhuren of verkopen aan derden buiten Aminola b.v..

Verandering van controle

Als we Aminola b.v. of onze activa geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen aan een andere organisatie (bijvoorbeeld in de loop van een transactie zoals een fusie, overname, faillissement, ontbinding, liquidatie), kan uw informatie die via de Service wordt verzameld, deel uitmaken van de verkochte of overgedragen items. De koper of cessionaris zal de verplichtingen die wij in dit Privacybeleid zijn aangegaan, moeten nakomen.

Wettelijke verzoeken en het voorkomen van schade

We kunnen uw informatie inzien, bewaren en delen in reactie op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of dagvaarding) als we te goeder trouw van mening zijn dat de wet ons daartoe verplicht. We kunnen ook toegang krijgen tot informatie, deze bewaren en delen als we te goeder trouw geloven dat het nodig is om: fraude en andere illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen en aan te pakken; om onszelf, u en anderen te beschermen, ook als onderdeel van een onderzoek; en om de dood of dreigend lichamelijk letsel te voorkomen.

Informatie die wij over u ontvangen kan worden ingezien, verwerkt en bewaard voor een langere periode wanneer deze het onderwerp is van een wettelijk verzoek of verplichting, overheidsonderzoek of onderzoek naar mogelijke schendingen van onze voorwaarden of ons beleid, of op een andere manier om schade te voorkomen.

Veiligheid en beveiliging

Aminola b.v. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen door gebruik te maken van de nieuwste technologieën om uw informatie te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. We maken gebruik van beveiligingen om de informatie die via de Service wordt verzameld veilig te stellen. Aminola b.v. kan echter niet instaan voor de veiligheid van informatie die u aan Aminola b.v. doorgeeft en kan evenmin garanderen dat informatie over de Service niet toegankelijk is, niet wordt vrijgegeven, niet wordt gewijzigd of niet wordt vernietigd.

We vragen u om uw deel te doen om te helpen: U bent te allen tijde verantwoordelijk voor de controle op de toegang tot de e-mails tussen u en Aminola b.v.. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

Internationale overdracht

Uw informatie kan worden overgedragen naar en onderhouden op computers die zich buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsrechtsgebied bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw rechtsgebied. Als u zich buiten Nederland bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, houd er dan rekening mee dat wij de informatie naar Nederland overdragen. Uw toestemming voor dit Privacybeleid, gevolgd door het indienen van dergelijke informatie, betekent dat u akkoord gaat met die overdracht.

Bewaartermijn

In overeenstemming met de wet bewaart Aminola b.v. de gegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Inspectie en correctie

Als u wilt weten welke gegevens Aminola b.v. heeft opgenomen of als u gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u niet via uw account kunt wijzigen, neem dan contact op met Aminola b.v..

Applicaties, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die gebruikt worden door applicaties, websites of diensten die gelinkt zijn aan of afkomstig zijn van onze Service, met inbegrip van de informatie of inhoud die deze bevatten. Vergeet niet dat wanneer u een link gebruikt om van onze Service naar een andere applicatie, website of service te gaan, ons Privacybeleid niet van toepassing is op die applicaties, websites of diensten van derden. Uw browsen en interactie op toepassingen, websites of diensten van derden, met inbegrip van die welke een link op onze Diensten hebben, zijn onderworpen aan de eigen regels en het beleid van die derde partij.

Privacy van kinderen

Onze Service richt zich niet tot personen onder de 13 jaar (“Kinderen“). We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kinderen ons persoonlijke informatie hebben verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we erachter komen dat we persoonlijke informatie van een kind onder de 13 jaar hebben verzameld zonder verificatie van de toestemming van de ouders, nemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen. U wordt geadviseerd om dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen heeft over dit privacybeleid van de Service, kunt u een e-mail sturen naar marketing@aminola.com.

 

Delen via